MISSIE EN VISIE

Kupan wil een hulpvaardige, flexibele, innovatieve organisatie zijn voor al haar klanten uit een selecte groep marktsegmenten. Belangrijk hierbij is dat wij wensen van onze klanten inventariseren, beoordelen, om vervolgens samen de juiste keuzes te maken.
Ons doel is een klant die tevreden is over ons brede productassortiment en onze organisatie.

Wij willen de klant een fotorealistische weergave aanbieden. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de klant exact aangeboden krijgt hetgeen gewenst is.

Ons sterke karakter en continue activiteiten op het gebied van productontwikkeling hebben er toe geleid dat wij op ons vakgebied wereldwijd toonaangevend zijn en een normbepalend imago hebben. Wij zijn er op gericht dit voortdurend te continueren en te versterken.

Daarnaast wil Kupan een bedrijf met medewerkers zijn die zich voortdurend ontwikkelen om zo veranderingen op proces en productgebied zo efficiënt en doelmatig mogelijk uit te voeren. Hiermee willen wij u verzekeren dat u altijd een stap voor bent en uw investering langer rendeert. En uw gasten/werknemers u waarderen om uw gemaakte keuze.

Kupan gelooft in presenteren, duurzaam partnership, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Wij staan als team in voor deze visie op de toekomst.

Bij toepassing van materialen wordt zorgvuldig het gebruik en de milieuaspecten afgewogen. Hergebruik en recycling van afval wordt dagelijks toegepast.